Enerkemin edustajiston kokouksessa 5.4.2022 käsiteltävät asiat

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään tiistaina 5.4.2022. Edustajiston jäsenille ja osakkaille eli työnantajille on lähetty kutsut kokoukseen.

 

Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita. Kassan toimintaa säätelevä Vakuutuskassalaki ja Laki eläkesäätiöstä ja eläkekassoista uudistuivat, uudet lait on tulleet voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksista johtuen kassan sääntöihin on tulossa paljon termeihin liittyviä muutoksia:

Esim. jäsen -> vakuutettu, jäsenmaksu -> vakuutusmaksu, kassanjohtaja -> toimitusjohtaja

 

Lakimuutoksista aiheutuvien muutosten lisäksi hallitus esittää kassan sääntöihin muutoksia, joista keskeiset ovat:

Kohta 9: Täsmennetään osakkaan velvollisuutta vakuutusmaksujen tilittämisen lisäksi perittyjen maksujen listausten toimittamiseen.

Kohta 14:

  • Esitetään myös sellaisten psykologin tekemien tutkimusten korvaamista, jotka eivät ole Kela-korvattavia kassan sääntöjen kohdan 14.5.4 mukaisesti.
  • Esitetään uniapneakiskon hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamista apuvälineenä kassan sääntöjen 14.6.1 kohdan mukaisesti.
  • Esitetään selkeytystä silmälasien, piilolinssien ja näkökykyä korjaavien leikkausten korvaamista koskevaan sääntökohtaan 14.6.2

 

Kohta 31: Esitetään, että hallituksen päätöksellä edustajiston kokoukset voisi jatkossakin järjestää etäkokouksina.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on kassan jäsenten ja osakkaiden nähtävänä kassan toimistolla viikon ajan ennen kokousta. Olethan meihin etukäteen yhteyssä jos haluat tulla tutustumaan asiakirjoihin toimistollemme Keilalahdentie 2-4.

Lähetä viesti