Enerkemin edustajiston kokouksessa 5.4.2022 käsiteltävät asiat

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään tiistaina 5.4.2022. Edustajiston jäsenille ja osakkaille eli työnantajille on lähetty kutsut kokoukseen.   Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita. Kassan toimintaa säätelevä Vakuutuskassalaki ja Laki eläkesäätiöstä ja eläkekassoista uudistuivat, uudet lait on tulleet voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksista johtuen kassan sääntöihin on tulossa paljon termeihin liittyviä muutoksia: Esim. […]