Sääntömuutoksia 1.6.2022 alkaen

Finanssivalvonta on 18.5.2022 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Enerkemin edustajiston esitykset kassan sääntöjen muuttamiseksi. Kassan sääntöihin tehtiin Vakuutuskassalain muutoksen vuoksi lukuisia, lähinnä termistöön liittyviä muutoksia.

Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia koskevat muutokset 1.6.2022 alkaen (hoito annettu tai tuote ostettu 1.6.2022 jälkeen).

  • Psykologin tai psykoterapeutin antama hoito tai heidän tekenät tutkimukset silloin, kun siihen on lääkärin määräys – vuosittainen enimmäiskorvausmäärä on nyt 1500 euroa / vakuutettu / kalenterivuosi. Tämän sääntökohdan mukaan korvausta maksetaan jatkossa myös sellaisesta lääkärin tai psykologin suosittamasta tutkimuksesta, josta Kela ei maksa korvausta.
  • Uniapneakiskon hankinnan kustannuksista maksetaan kassan sääntöjen mukaisesti apuvälinekorvausta. Apuvälinekorvausta maksetaan yhteensä enintään 500 euroa / vakuutettu / kalenterivuosi.

 

Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia koskeva muutos 1.1.2023 alkaen (tuote ostettu tai leikkaus tehty 1.1.2023 jälkeen):

  • Silmälaseja koskeva korvauskohta uudistuu kokonaan. Jatkossa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle maksetaan 75% korvaus lääkärin tai optikon määrämien silmä- tai piilolasien hinnasta, optikon perimistä maksuista, näöntarkastusmaksuista, näkökykyä korjaavasta leikkauksesta tai silmälasien leasing-sopimuksista. Korvauksen enimmäismäärä on jatkossa 550 euroa /vakuutettu / kalenterivuosi.

 

Lisäksi sääntöihin on selkeytetty rajausta, jonka mukaan korvausta ei makseta sellaisista kustannuksista, jonka maksamiseen on käytetty työnantajan osittain tai kokonaan rahoittamaa maksuvälinettä (esim. e-passi).

Säännöt 1.6.2022 alkaen löydät tästä linkistä.

Lähetä viesti