Poikkeuksia aukioloajoissa ja Iriksessä huoltokatko

Kassa on suljettuna perjantaina 19.5.2023 sekä tiistaina 23.5.2023 aamupäivän ajan klo 9-11.30. Muuten palvelemme normaalisti. Sähköinen asiointipalvelu Iriksessä on huoltokatko perjantaina 19.5.2023 n. klo 13.00 – 16.00. Huoltokatkon aikana Iris ei ole käytettävissä.

Enerkemin edustajiston kokous 17.4.2023

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään maanantaina 17.4.2023.   Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita. Hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi koskevat edustajistoon liittyviä sääntökohtia sekä kassan vaalisääntöä. Finanssivalvonta on pyytänyt kassoja tarkentamaan sääntöjään edustajistoa, sen valintaa ja erityisesti osakkaan edustajiston jäsenten valintaa koskevilta osilta.   Tilinpäätös ja toimintakertomus on kassan jäsenten ja osakkaiden nähtävänä […]

Sopimus Coronaria hammasklinikan kanssa päättyy

Sopimus Enerkemin ja Coronaria hammasklinikan välillä päättyy 25.2.2023. Ajankohtaiset tiedot sopimuskumppaneistamme löydät täältä.

Kassa ei korvaa rokotuksista aiheutuvia kustannuksia

Kassa korvaa sairauden hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Rokotteet ovat ennaltaehkäisevää hoitoa eikä niistä makseta kassan korvausta. Myöskään koronarokotteista tai niihin liittyvistä kustannuksista ei makseta korvausta. Hyvinvointialueet järjestävät koronarokotuksia ja kertovat mistä ja milloin maksuttomia koronarokotuksia on saatavilla.  

Sääntömuutoksia 1.1.2023 alkaen

Eduskunta on 9.12.2022 hyväksynyt sairausvakuutuslain muutoksen, jonka myötä Kela-korvaukset muuttuvat 1.1.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta tiedotteen. Lakimuutoksen vuoksi myös kassan säännöt muuttuvat. Uudet säännöt löydät kokonaisuudessaan täältä. Maksettavat korvaukset ja korvauslinja pysyvät samankaltaisina kuin aiemmin. Suurimmat muutokset koskevat: Yksityisellä palveluntuottajalla tehtävät leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet. Jatkossa yksityisellä puolella tehtävistä leikkauksista ja niihin […]

Muutoksia kassan maksamiin korvauksiin

Kassan sääntöihin tulee 1.1.2023 alkaen seuraavat muutokset:   Silmälaseja koskeva korvauskohta uudistuu kokonaan. Jatkossa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle maksetaan 75% korvaus lääkärin tai optikon määräämien silmä- ja piilolasien hinnasta, optikon perimistä maksuista, näöntarkastusmaksuista, näkökykyä korjaavasta leikkauksesta ja silmälasien leasing-sopimuksista. Korvauksen enimmäismäärä on jatkossa 550 euroa /vakuutettu / kalenterivuosi. Uusien sääntöjen mukainen korvaus koskee […]

Joulukuussa ei peritä vakuutusmaksuja/ uudet vakuutusmaksujen määrät

Joulukuussa 2022 ei peritä vakuutusmaksuja.   Palkkakerroin vuodelle 2023 on vahvistettu. Tiedoksi sen mukaiset vakuutusmaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät vuodelle 2023: vakuutusmaksu edelleen 0,31% ennakkoperintölain alaisesti palkasta. Kuitenkin vähintään 9,75 euroa / kuukausi ja enintään 19,52 euroa / kuukausi Työantajan vakuutusmaksu edelleen 218% perittyjen vakuutusmaksujen määrästä   Caverion Industria Oy:n, Caverion Suomi Oy:n, Elcoline Industrial Service […]

Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous 15.11.2022

Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous pidetään, koska sairausvakuutuslaki on mahdollisesti muuttumassa 1.1.2023. Jos muutokset toteutuvat (Suomen) hallituksen esittämällä tavalla, leikataan Kela-korvauksia vuoden alusta tuntuvasti. Lakimuutoksen voimaantullessa myös kassan sääntöjen muuttaminen on välttämätöntä. Tällä hetkellä moni kassan etuuksista on sidottu siihen, että kustannuksista saa myös Kela-korvauksen. Enerkemin hallitus esittää edustajiston kokoukselle sääntömuutoksia, joilla tavoitellaan sitä, että kassan […]

Hakemukset kassan korvauksista Iriksen kautta, Kela-korvaukset OmaKelan kautta

Sähköinen asiointipalvelu Iris on nyt ollut Enerkemissä käytössä hieman yli vuoden. Iriksen käyttö on saamamme palautteen mukaan sujunut pääosin varsin hyvin. Eniten kysymyksiä saamme tällä hetkellä siitä, voiko Iriksen kautta toimittaa kaikki sairaanhoidonkorvauksia koskevat hakemukset. Iriksen kautta ei valitettavasti voi toimittaa hakemuksia silloin, kun yksityisen puolen lääkärikäynnistä, tutkimuksista tai fysioterapiasta ei ole vähennetty Kela-korvausta valmiiksi. […]

Kaikista Ortonin palveluista ei korvausta

Ortonin omistuspohjan muututtua vain osasta Ortonin palveluista saa enää Kela-korvausta. Kassan lisäetuutta maksetaan vain sellaisista lääkärinpalkkioista, toimenpiteistä, tutkimuksista ja hoidosta, jotka ovat myös Kela-korvattavia. Näin ollen Ortonin kaikista palveluista ei voida maksaa myöskään kassan lisäetuuskorvausta. Lisää tietoa löydät Ortonin sivuilta https://www.orton.fi/kelan-sv-korvaukset/.