Vakuutusmaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät vuodelle 2024

Maksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät 2024

Vakuutusmaksujen enimmäis- ja vähimmäismääriä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimen mukaan. Vuoden 2024 palkkakerroin on vahvistettu ja sen mukaan enimmäis- ja vähimmäismääriä korotetaan seuraavasti:

Kassan vakuutusmaksu on 0,31 % vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 10,24 euroa ja enintään 20,51 euroa.

Edellisestä poiketen Caverion- ja Elcoline-yhtiöiden sekä Turku Energian palveluksessa olevien vakuutettujen vakuutusmaksu on 0,676% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 22,39 euroa ja enintään 44,76 euroa.

 

 

Lähetä viesti