Enerkemin edustajiston kokous 16.4.2024

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään tiistaina 16.4.2024.

Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita.

Hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi ovat pääosin sääntöjen kieliasua selkeyttäviä. Varsinaisia muutoksia hallitus esittää seuraavasti:

  • kohtaan 4 esitetään lisättäväksi: ”Osakas on velvollinen ilmoittamaan kassan hallitukselle yritysjärjestelyistä, jotta osakkkaan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset muutoksen jälkeen voidaan arvioida. ” Perustelu lisäykselle: Lain mukaan toimintapiiriin kuuluvilla yrityksilla on oltava taloudellinen / toiminnallinen yhteys. Jotta tätä asiaa voidaan arvioida, tulee suunnitellut muutokset saattaa kassan hallituksen tietoon.
  • kohta 14: 1)  hammaslääkärin määräämät tutkimukset korvattaisiin osana hammashoitoa, ei enää samasta kiintiöstä kuin lääkärin määräämät tutkimukset  2) Jalkaterapia korvattaisiin lääkärin lähetteellä samasta kiintiöstä kuin fysioterapia, osteopatia, naprapatia ja kiropraktiikka 3) Lääkärin lausuntopalkkiot Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten korvattaisiin samasta kiintiöstä kuin psykologin antama hoito ja psykoterapia 4) Ykistyisen puolen leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä voisi jatkossa halutessaan hakea korvauksen myös jälkikäteen. Ennakkopäätöksen ja maksusitoumuksen hakeminen olisi kuitenkin edelleen mahdollista.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi ovat vakuutettujen ja osakkaiden nähtävänä kassan toimistolla viikon ajan ennen kokousta. Olethan meihin etukäteen yhteyssä jos haluat tulla tutustumaan asiakirjoihin toimistollemme Keilalahdentie 2-4.

Lähetä viesti