Enerkemin edustajiston kokous 16.4.2024

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään tiistaina 16.4.2024. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita. Hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi ovat pääosin sääntöjen kieliasua selkeyttäviä. Varsinaisia muutoksia hallitus esittää seuraavasti: kohtaan 4 esitetään lisättäväksi: ”Osakas on velvollinen ilmoittamaan kassan hallitukselle yritysjärjestelyistä, jotta osakkkaan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset muutoksen jälkeen voidaan arvioida. ” Perustelu lisäykselle: Lain mukaan […]