Kassa ei korvaa e-Passilla tai vastaavalla maksuvälineellä maksettuja kustannuksia

Kassaan on tullut kysymyksiä liittyen kustannuksiin, jotka on maksettu kokonaan tai osittain e-Passilla tai muulla vastaavalla maksuvälineellä.

Kassa korvaa hoidosta aiheutuvia kustannuksia jäsenelle, jonka on sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. e-Passilla tai muulla vastaavalla maksuvälineellä maksettuja kuluja ei korvata Enerkemistä. Eri yrityksissä henkilöstön omavastuuosuudet näissä maksuvälineissä ovat erilaisia ja asiakkaalle aiheutuvat kustannukset eivät ole näin ollen kassan tiedoissa. Enerkemissä osakasyrityksiä on tällä hetkellä yhteensä 59 ja käytäntöjä eri yrityksissä on lukuisia.

 

Lähetä viesti