Ylimääräinen mahdollisuus liittyä kassan jäseneksi

Kassan sääntöjen 4 kohdan mukaan hallitus voi erillisellä määräajaksi antamallaan päätöksellä mahdollistaa jäsenyyden hakemisen myös niille osakkaalle työsuhteessa oleville henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet kassaan. Edustajiston kokous pyysi hallitusta käsittelemään mahdollisuutta kassan määräaikaiseen avaamiseen. Hallitus päätti 16.6.2021 kokouksessaan, että kassan jäsenyyttä voi hakea ajalla 1.9.-30.11.2021 myös ne henkilöt, jotka eivät ole kassan jäseneksi aikaisemmin […]

Kassa ei korvaa e-Passilla tai vastaavalla maksuvälineellä maksettuja kustannuksia

Kassaan on tullut kysymyksiä liittyen kustannuksiin, jotka on maksettu kokonaan tai osittain e-Passilla tai muulla vastaavalla maksuvälineellä. Kassa korvaa hoidosta aiheutuvia kustannuksia jäsenelle, jonka on sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. […]