Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous 15.11.2022

Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous pidetään, koska sairausvakuutuslaki on mahdollisesti muuttumassa 1.1.2023. Jos muutokset toteutuvat (Suomen) hallituksen esittämällä tavalla, leikataan Kela-korvauksia vuoden alusta tuntuvasti. Lakimuutoksen voimaantullessa myös kassan sääntöjen muuttaminen on välttämätöntä. Tällä hetkellä moni kassan etuuksista on sidottu siihen, että kustannuksista saa myös Kela-korvauksen.

Enerkemin hallitus esittää edustajiston kokoukselle sääntömuutoksia, joilla tavoitellaan sitä, että kassan vakuutettujen korvausten saaminen ja maksettavien korvausten korvauslinja säilyisi mahdollisimman pitkälle entisenlaisena lakimuutoksesta huolimatta. Kela-korvausten leikkaamiseen ja kassan kulujen kasvuun on osattu taloudellisesti varautua jo pidemmän aikaa.

Enerkemin hallituksen esitykset sääntöjen muuttamiselle on kokonaisuudessaan nähtävissä Enerkemin toimistolla. Enerkemin toimisto sijaitsee osoitteessa Keilalahdentie 2-4. Olethan yhteydessä kassaan mikäli haluat tutustua sääntömuutosehdotuksiin (puh 010 452 5100 ma-ke 9-11.30 ja 12.30-15 sekä to-pe klo 9-11.30). Edustajiston jäsenille on lähetetty sääntömuutosehdotukset kokouskutsun liitteenä. Oman yrityksesi edustajiston jäsenet näet kassan kotisivuilta kohdasta ”Tietoa Enerkemistä”.

Lähetä viesti