Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous 15.11.2022

Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous pidetään, koska sairausvakuutuslaki on mahdollisesti muuttumassa 1.1.2023. Jos muutokset toteutuvat (Suomen) hallituksen esittämällä tavalla, leikataan Kela-korvauksia vuoden alusta tuntuvasti. Lakimuutoksen voimaantullessa myös kassan sääntöjen muuttaminen on välttämätöntä. Tällä hetkellä moni kassan etuuksista on sidottu siihen, että kustannuksista saa myös Kela-korvauksen. Enerkemin hallitus esittää edustajiston kokoukselle sääntömuutoksia, joilla tavoitellaan sitä, että kassan […]