Enerkemin edustajiston kokous 17.6.2020

Vakuutuskassa Enerkemin sääntöjen mukainen edustajiston kokous pidetään 17.6.2020. Kokouskutsut on lähetetty edustajiston jäsenille ja työnantajille.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 33§:ssä mainitut edustajiston kokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi.

Kokouksessa käsitellään tilikauden 1.1.-31.12.2019 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, jotka on kassan jäsenten nähtävillä vakuutuskassan toimistolla viikon ajan ennen kokousta. Samoin sääntömuutosehdotukset on kokonaisuudessaan nähtävillä viikon ajan ennen kokousta vakuutuskassan toimistolla. Otathan yhteyttä etukäteen jos haluat tulla paikanpäälle tutustumaan materiaaleihin, sillä vallitsevan tilanteen vuoksi myös Enerkemissä tehdään tällä hetkellä pääsääntöisesti etätyötä.

Lähetä viesti