VAkuuttaminen

Vakuutuskassa Enerkemiin voi liittyä osakasyrityksestä pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt.

Vakuuttamista on haettava kuuden  kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Vakuutetuksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka vakuutussuhde tulisi kestämään vähintään 6 kuukautta

Osakasyritykset on lueteltu osakasluettelossa.

Vakuutetuksi hakeminen

Vakuutuskassa Enerkemiin kuuluminen on vapaaehtoista. Vakuuttamista tulee hakea kuuden  kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Vakuuttaminen alkaa vakuuttamisen ehtojen täyttyessä hakemista seuraavan kuukauden alusta. 

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö hyväksytään kassan vakuutetuksi, jos vakuutussuhde tulee kestämään vähintään kuusi kuukautta.

Vakuutetut saavat uuden Kela-kortin, johon on merkitty tieto vakuuttamisesta. Kortin kääntöpuolella on kassan tunnus 46001.

Voit hakea vakuuttamista sähköisen vakuuttamishakemuksen kautta. Jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät, saat samalla hakemuksella käyttöön sähköisen asiointipalvelun (Iris).  Vaihtoehtoisesti voit täyttää oheisen lomakkeen ja toimittaa sen meille postitse tai sähköpostilla. Näin toimien Iris-palvelun käyttöönotto tulee hakea erikseen.

Vakuuttamisen päättyminen

Vakuutettu eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen. Vakuuttaminen päättyy työsuhteen päättymistä tai eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Ilmoita työsuhteesi päättymisestä kassaan sähköpostitse enerkemi@fortum.com. 

Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassaan  Eronneella henkilöllä ei ole oikeutta uuteen vakuutussuhteeseen silloinkaan, jos hän siirtyy toimintapiirin sisällä suoraan toisen osakkaan palvelukseen.

Vakuuttamisen päättyessä kassan tunnuksella (46001) varustettu Kela-kortti tulee hävittää. Uusi Kela-kortti lähetetään postitse kotiin.

Vakuutusmaksut

Maksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät 2024

Kassan vakuutusmaksu on 0,31 prosenttia vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 10,24 euroa ja enintään 20,51 euroa.

Edellisestä poiketen Caverion- ja Elcoline-yhtiöiden sekä Turku Energian palveluksessa olevien vakuutettujen maksu on 0,676 prosenttia vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 22,39 euroa ja enintään 44,76 euroa kuukaudessa.

Enimmäis- ja vähimmäismäärä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimen mukaan.

Palkattomat poissaolot ja komennukset

Palkattomien poissaolojen aikana ei ole oikeutta kassan lisäetuuksiin.

Poikkeuksena tähän lisäetuuksiin ovat oikeutettuja vakuutetut, joilla on palkattoman poissaolon ajalta oikeus

  • Kelan sairauspäivärahaetuuksiin
  • tapaturmavakuutuslain mukaiseen päivärahaan
  • liikennevakuutuslain mukaiseen ansionmenetyskorvaukseen
  • Kelan vanhempainpäivärahaan

Ulkomaan komennuksen ajalla ei makseta kassan lisäetuuksia, työntekijä on työnantajan ottaman komennusvakuutuksen piirissä.

Huomioithan asioidessasi sopimuskumppaneillamme palkattoman poissaolon aikana, että et saisi asointisi yhteydessä kassan lisäetuutta. Aiheetta maksettu lisäetuus peritään takaisin.

Vuonna 2024 lomautettuna oleville korvataan Enerkemin hallituksen päätöksellä kassan lisäetuudet käyttörahastosta.

Tili- ja osoitemuutokset

Tili- ja osoitemuutokset eivät päivity automaattisesti kassan tietoihin esim. työnantajalta tai Kelasta, ilmoitathan muuttuneet tiedot Enerkemiin.

  • Sähköisen asiointipalvelun käyttöönottaneet voivat itse muuttaa tietojaan Iris-palvelussa.
  • Muutoksen voit ilmoittaa myös kassan sähköpostitse enerkemi@fortum.com

Lähetä viesti