Kela-asiat

Enerkemi toimii sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna työpaikkakassana eli vakuutettujensa Kela-toimistona alla mainittujen sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien käsittelyssä ja neuvonnassa.

Kassan vakuutetut saavat jäsenyyden alkaessa uuden Kela-kortin, jonka takana on kassan tunnus 46001.

Sairauspäivärahaetuudet

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. 

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta.

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. 

Osasairauspäivärahaa maksetaan yhtäjaksoisesti enintään 150 arkipäivältä.

Ajantasainen tieto päivärahaetuuksista löytyy Kelan sivuilta alla olevista linkeistä:

Päivärahaa voit hakea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta tai postittamalla hakemuksen kassaan. Kelan sähköisen palvelun kautta tehdyt hakemukset ja lähetetyt viestit ohjautuvat automaattisesti Enerkemiin.

Kelan laskurit sairauspäivärahaetuuksiin:

Sairauspäivärahan määrä

Sairauspäivärahakausi

Vanhempainpäivärahat

Kela tukee lapsiperheitä äidin raskausajasta alkaen sekä erilaisten perhevapaiden aikana. Perhevapaat perustuvat työsopimuslakiin.

Perhevapaita koskeviin etuuksiin on tullut muutoksia. Muutokset koskevat  perheitä, joissa laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Lue lisää Kelan sivuilta Lapsiperheet – kela.fi.

Huomioithan, että Kelan korvaushakemuksen toimittamisen lisäksi sinun tulee toimittaa tieto vanhempainvapaastasi työnantajallesi.

Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet

Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut lääkevalmisteelle erityiskorvattavuuden, ja asiakkaalla on Kelan myöntämä oikeus erityiskorvaukseen.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Ajantasainen tieto lääkekorvauksista löytyy Kelan sivuilta alla olevasta linkistä:

Erityiskorvaus

Lähetä viesti