Kela-asiat

Enerkemi toimii sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna työpaikkakassana eli jäsentensä Kela-toimistona sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien käsittelyssä ja neuvonnassa.

Kassan jäsenet saavat jäsenyyden alkaessa uuden Kela-kortin, jonka takana on kassan tunnus 46001.

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Enimmäisaikaan lasketaan mukaan edeltäneeltä 2 vuodelta kaikki päivät, joilta sinulla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan. Mukaan lasketaan siis myös ne päivät, joina olet ollut työkyvytön mutta joina sinulle ei esimerkiksi vuositulojen vähyyden vuoksi ole maksettu sairauspäivärahaa.

Ajantasainen tieto päivärahaetuuksista löytyy Kelan sivuilta alla olevista linkeistä:

 

Päivärahaa voit hakea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta tai postittamalla hakemuksen kassaan. Kelan sähköisen palvelun kautta tehdyt hakemukset ja lähetetyt viestit ohjautuvat automaattisesti Enerkemiin.

Kelan laskurit sairauspäivärahaetuuksiin:

Sairauspäivärahan määrä

Sairauspäivärahakausi

 

 

Vanhempainpäivärahat

Kela tukee lapsiperheitä äidin raskausajasta alkaen sekä erilaisten perhevapaiden aikana. Perhevapaat perustuvat työsopimuslakiin.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

  • äitiysraha ja erityisäitiysraha
  • isyysraha
  • vanhempainraha
  • osittainen vanhempainraha.

 

Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Voit itse valita, milloin aloitat äitiysvapaan. Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivää.

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, voit jäädä pois työstä heti, kun raskaus on todettu. Saat siltä ajalta erityisäitiysrahaa.

Isyysvapaan ajalta maksetaan isyysrahaa 54 arkipäivää. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona äidin kanssa samaan aikaan.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä, tai vanhemmat voivat olla vapaalla myös vuorotellen. Vanhempainvapaan ajalta ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää.

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin vanhemmalle.

Ajantasainen tieto päivärahaetuuksista löytyy Kelan sivuilta alla olevista linkeistä:

Äidin vapaat

Muista, että sinun tulee toimittaa Vakuutuskassa Enerkemiin todistus synnytyksen jälkitarkastuksesta, jotta vanhempainrahaa voidaan maksaa. Todistuksen saat neuvolasta.

Isyysvapaa ja isyysraha
Vanhempainvapaa

Hakeminen

Päivärahaa voit hakea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta (tai postittamalla hakemuksen kassaan). Kelan sähköisen palvelun kautta tehdyt hakemukset ja lähetetyt viestit ohjautuvat automaattisesti Enerkemiin.

Määrä

Kelan laskurit vanhempainetuuksiin

Huomioithan, että Kelan korvaushakemuksen toimittamisen lisäksi sinun tulee toimittaa tieto vanhempainvapaastasi työnantajallesi.

Erityishoitoraha

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Lapsen ikä, hoitopaikka, sairauden vaikeus ja hoidon vaihe vaikuttavat erityishoitorahan myöntämiseen.

Erityishoitorahaa varten tarvitaan D-lääkärintodistus, jossa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan hoitoon osallistuminen tarpeellisuus.

Erityishoitorahan saaminen edellyttää, että lapsen huoltaja

  • osallistuu alle 7-vuotiaan lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon
  • osallistuu 7–15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon
  • osallistuu 0–15-vuotiaan kuntoutukseen (D-todistuksen lisäksi myös muu selvitys kuntoutuksesta käy)
  • hoitaa kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon
  • on varalla lapsen vaikeaan sairauteen liittyvän koulu- tai päivähoitokokeilun ajan.

Voit saada erityishoitorahaa sekä biologisen että adoptoidun lapsen hoitoon ja kuntoutukseen. Erityishoitorahaa voidaan myös myöntää avio- tai avopuolison lapsen tai muun lapsen hoitoon tai kuntoutukseen, jos tosiasiallisesti hoidat lasta huoltajan tavoin.

Ajantasainen tieto päivärahaetuuksista löytyy Kelan sivuilta alla olevista linkeistä:

Erityishoitoraha

Kelan laskuri päivärahaetuuksiin

Erityishoitorahan määrä

Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet

Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut lääkevalmisteelle erityiskorvattavuuden, ja asiakkaalla on Kelan myöntämä oikeus erityiskorvaukseen.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Ajantasainen tieto lääkekorvauksista löytyy Kelan sivuilta alla olevasta linkistä:

Erityiskorvaus

Lähetä viesti