Hakemukset kassan korvauksista Iriksen kautta, Kela-korvaukset OmaKelan kautta

Sähköinen asiointipalvelu Iris on nyt ollut Enerkemissä käytössä hieman yli vuoden. Iriksen käyttö on saamamme palautteen mukaan sujunut pääosin varsin hyvin. Eniten kysymyksiä saamme tällä hetkellä siitä, voiko Iriksen kautta toimittaa kaikki sairaanhoidonkorvauksia koskevat hakemukset.

Iriksen kautta ei valitettavasti voi toimittaa hakemuksia silloin, kun yksityisen puolen lääkärikäynnistä, tutkimuksista tai fysioterapiasta ei ole vähennetty Kela-korvausta valmiiksi.

Voimme edelleen käsitellä Enerkemissä myös Kela-korvauksen osuuden näistä kuluista. Korvaushakemus tulisi kuitenkin silloin lähettää OmaKelan kautta. Linkki OmaKelaan löytyy myös Iriksestä (lomakkeet ja linkit). Kun Kela-korvausta ei ole vähennetty valmiiksi, tulee OmaKelan kautta toimittaa aina Kelan hakemuslomake sv127. Muut kuhunkin korvauslajiin tarvittavat liitteet on kerrottu etuuslajikohtaisesti kassan kotisivuilla kohdassa ”Korvaukset”.

Tarkemmat ohjeet Kela-korvauksen hakemiseen löydät Kelan sivuilta.

 

Korvausten hakeminen myös perinteisellä postilla on edelleen mahdollista. Jos Kela-korvausta ei ole vähennetty valmiiksi, myös postitse toimitettuissa hakemuksissa tulee olla kaikki Kelan edellyttämät liitteet.

 

Lähetä viesti