Uudet säännöt voimaan 1.7.2024 alkaen

Finanssivalvonta on vahvistanut kassan uudet säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.7.2024 alkaen. Sääntöjen kohdassa 14 kerrotaan kustannukset, joista kassan maksamaa lisäetuutta voi saada. Sääntöjä täsmennettiin monin osin, varsinaisia muutoksia korvattaviin kustannuksiin tehtiin vain vähän. Muutokset korvattaviin kustannuksiin: Jatkossa julkinen hammashoito ei kerrytä hammashoidon 1000 euron vuosittaista enimmäiskorvausmäärää. Julkisen hammashoidon kustannuksia korvataan myös niille kassan vakuutetuille, joiden […]

Kesäajan tiedote

Ajalla 17.6.2024 – 23.8.2024 palvelemme vain aamupäivisin klo 9 – 11.30. Kesäaikana hakemusten käsittely saattaa kestää normaalia pidempään. Suosittelemme asioimaan sopimuskumppaneillamme ja hakemaan korvauksia sähköisen asiointipalvelun kautta.   Hyvää kesää! Toivottaa Enerkemin tiimi

Enerkemin edustajiston kokous 16.4.2024

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään tiistaina 16.4.2024. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita. Hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi ovat pääosin sääntöjen kieliasua selkeyttäviä. Varsinaisia muutoksia hallitus esittää seuraavasti: kohtaan 4 esitetään lisättäväksi: ”Osakas on velvollinen ilmoittamaan kassan hallitukselle yritysjärjestelyistä, jotta osakkkaan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset muutoksen jälkeen voidaan arvioida. ” Perustelu lisäykselle: Lain mukaan […]

Ajankohtaista tietoa ja kysytyimmät kysymykset vastauksineen

Kotisivuiltamme löytyy aina ajantasainen tieto kassan säännöistä ja sopimuspaikoista. Sääntömuutoksista tiedotetaan pääsääntöisesti vain kassan kotisivuilla. Kassan sääntöjen mukaisiin korvauksiin tehtiin muutoksia vuosi sitten 1.1.2023 alkaen. Asiakaspalvelussa saamamme kokemuksen mukaan uudet säännöt ja muutokset korvauksiin on löydetty hyvin. Muutamat kysymykset sääntömuutoksiin, korvattaviin kustannuksiin ja vakuuttamiseen liittyen toistuvat muita useammin. Löydät useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin nyt täältä. 1.1.2024 alkaen sääntöihin ei ole tullut muutoksia. Kahden etuuden enimmäiskorvausmääriä korotettiin määräajaksi vuodelle 2024. Lisää tietoa korotuksista löydät täältä. Sähköinen asiointipalvelu Iris on ollut käytössä jo 2,5 vuotta. Palveluun tunnistaudutaan suomi.fi – tunnuksilla eli esim. verkkopankkitunnuksilla osoitteessa […]

Etuuksien enimmäiskorvausmääriin muutoksia vuodelle 2024

Enerkemin hallitus on päättänyt, että muutamien etuuksien enimmäiskorvausmääriä korotetaan vuodelle 2024. Enimmäiskorvausmäärät eivät muutu sääntöihin vaan korotus tehdään hyödyntämällä kassan  käyttörahastoa.  Tämän päätöksen mukainen korotus koskee vuoden 2024 aikana tehtyjä tutkimuksia tai toimenpiteitä. Korotukset enimmäiskorvausmääriin vuodelle 2024 : Tutkimukset, jotka lääkäri tai hammaslääkäri on sairauden hoitamiseksi tai sen selvittämiseksi määrännyt – enimmäiskorvausmäärä nostetaan vuodelle 2024 […]

Enerkemin edustajisto kaudelle 2024 – 2027 on nyt valittu

Enerkemin hallitus on 18.12.2023 kokouksessaan vahvistanut edustajiston vaalin tuloksen. Edustajiston kokoonpanon löydät tämän linkin takaa.  

Vakuutusmaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät vuodelle 2024

Maksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät 2024 Vakuutusmaksujen enimmäis- ja vähimmäismääriä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimen mukaan. Vuoden 2024 palkkakerroin on vahvistettu ja sen mukaan enimmäis- ja vähimmäismääriä korotetaan seuraavasti: Kassan vakuutusmaksu on 0,31 % vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 10,24 euroa ja enintään 20,51 euroa. Edellisestä poiketen Caverion- ja Elcoline-yhtiöiden sekä Turku Energian palveluksessa olevien […]

Edustajiston vaalien ehdokasasettelu on päättynyt

Enerkemin edustajiston 2024 – 2027 vaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Ehdokkaita ilmoittautui määräajassa mukaan 13 osakasyrityksestä. Yhdessä osakasyrityksessä (Fortum Asiakaspalvelu Oy) ehdokkaaksi asettui enemmän halukkaita kuin edustajistoon voidaan valita. Tässä yrityksessä työntekijöiden valitsema edustajiston jäsen ja hänen varajäsen ratkaistaan vaalisäännön mukaisesti äänestämällä. Vaalit järjestetään sähköisenä, tässä vaalissa äänioikeutetut saavat ohjeen äänestämiseen sähköpostitse viikolla 45. Äänestysaikaa on […]

Enerkemin edustajiston vaalit toimikaudelle 2024 -2027

Ehdokasasettelu alkaa 1.10.2023   Ylin päätösvalta kassan asioissa on edustajiston kokouksella. Edustajisto kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Nyt on tarjolla mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja päättämään kassan tulevaisuuden suuntaviivoista! Edustajisto kaudelle 2024-2027 valitaan marraskuussa järjestettävillä vaaleilla.    Ehdokkaaksi voivat asettua 1.9.2023 mennessä kassan vakuutetuiksi liittyneet ilmoittautumalla kassan toimistoon sähköpostilla enerkemi@fortum.com tai puhelimitse 010 452 5100 (klo 9-11.30). Ehdokkaaksi […]

Muutoksia kassan säännöissä

Kassan säännöt on päivitetty 1.7.2023 lukien. Muutokset koskevat osakkaiden eli työnantajien oikeutta valita edustaja kassan edustajistoon. Päivitetyt säännöt löydät täältä.