Sääntömuutoksia 1.1.2023 alkaen

Eduskunta on 9.12.2022 hyväksynyt sairausvakuutuslain muutoksen, jonka myötä Kela-korvaukset muuttuvat 1.1.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta tiedotteen. Lakimuutoksen vuoksi myös kassan säännöt muuttuvat. Uudet säännöt löydät kokonaisuudessaan täältä. Maksettavat korvaukset ja korvauslinja pysyvät samankaltaisina kuin aiemmin. Suurimmat muutokset koskevat: Yksityisellä palveluntuottajalla tehtävät leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet. Jatkossa yksityisellä puolella tehtävistä leikkauksista ja niihin […]

Muutoksia kassan maksamiin korvauksiin

Kassan sääntöihin tulee 1.1.2023 alkaen seuraavat muutokset:   Silmälaseja koskeva korvauskohta uudistuu kokonaan. Jatkossa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle maksetaan 75% korvaus lääkärin tai optikon määräämien silmä- ja piilolasien hinnasta, optikon perimistä maksuista, näöntarkastusmaksuista, näkökykyä korjaavasta leikkauksesta ja silmälasien leasing-sopimuksista. Korvauksen enimmäismäärä on jatkossa 550 euroa /vakuutettu / kalenterivuosi. Uusien sääntöjen mukainen korvaus koskee […]

Joulukuussa ei peritä vakuutusmaksuja/ uudet vakuutusmaksujen määrät

Joulukuussa 2022 ei peritä vakuutusmaksuja.   Palkkakerroin vuodelle 2023 on vahvistettu. Tiedoksi sen mukaiset vakuutusmaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät vuodelle 2023: vakuutusmaksu edelleen 0,31% ennakkoperintölain alaisesti palkasta. Kuitenkin vähintään 9,75 euroa / kuukausi ja enintään 19,52 euroa / kuukausi Työantajan vakuutusmaksu edelleen 218% perittyjen vakuutusmaksujen määrästä   Caverion Industria Oy:n, Caverion Suomi Oy:n, Elcoline Industrial Service […]

Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous 15.11.2022

Enerkemin edustajiston ylimääräinen kokous pidetään, koska sairausvakuutuslaki on mahdollisesti muuttumassa 1.1.2023. Jos muutokset toteutuvat (Suomen) hallituksen esittämällä tavalla, leikataan Kela-korvauksia vuoden alusta tuntuvasti. Lakimuutoksen voimaantullessa myös kassan sääntöjen muuttaminen on välttämätöntä. Tällä hetkellä moni kassan etuuksista on sidottu siihen, että kustannuksista saa myös Kela-korvauksen. Enerkemin hallitus esittää edustajiston kokoukselle sääntömuutoksia, joilla tavoitellaan sitä, että kassan […]

Hakemukset kassan korvauksista Iriksen kautta, Kela-korvaukset OmaKelan kautta

Sähköinen asiointipalvelu Iris on nyt ollut Enerkemissä käytössä hieman yli vuoden. Iriksen käyttö on saamamme palautteen mukaan sujunut pääosin varsin hyvin. Eniten kysymyksiä saamme tällä hetkellä siitä, voiko Iriksen kautta toimittaa kaikki sairaanhoidonkorvauksia koskevat hakemukset. Iriksen kautta ei valitettavasti voi toimittaa hakemuksia silloin, kun yksityisen puolen lääkärikäynnistä, tutkimuksista tai fysioterapiasta ei ole vähennetty Kela-korvausta valmiiksi. […]

Kaikista Ortonin palveluista ei korvausta

Ortonin omistuspohjan muututtua vain osasta Ortonin palveluista saa enää Kela-korvausta. Kassan lisäetuutta maksetaan vain sellaisista lääkärinpalkkioista, toimenpiteistä, tutkimuksista ja hoidosta, jotka ovat myös Kela-korvattavia. Näin ollen Ortonin kaikista palveluista ei voida maksaa myöskään kassan lisäetuuskorvausta. Lisää tietoa löydät Ortonin sivuilta https://www.orton.fi/kelan-sv-korvaukset/.

Sääntömuutoksia 1.6.2022 alkaen

Finanssivalvonta on 18.5.2022 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Enerkemin edustajiston esitykset kassan sääntöjen muuttamiseksi. Kassan sääntöihin tehtiin Vakuutuskassalain muutoksen vuoksi lukuisia, lähinnä termistöön liittyviä muutoksia. Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia koskevat muutokset 1.6.2022 alkaen (hoito annettu tai tuote ostettu 1.6.2022 jälkeen). Psykologin tai psykoterapeutin antama hoito tai heidän tekenät tutkimukset silloin, kun siihen on lääkärin määräys – vuosittainen […]

Enerkemin edustajiston kokouksessa 5.4.2022 käsiteltävät asiat

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään tiistaina 5.4.2022. Edustajiston jäsenille ja osakkaille eli työnantajille on lähetty kutsut kokoukseen.   Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita. Kassan toimintaa säätelevä Vakuutuskassalaki ja Laki eläkesäätiöstä ja eläkekassoista uudistuivat, uudet lait on tulleet voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksista johtuen kassan sääntöihin on tulossa paljon termeihin liittyviä muutoksia: Esim. […]

Tärkeää! Päivitä yhteystietosi!

Tiedoissamme monen jäsenen yhteystiedot ovat puutteelliset. Käy päivittämässä yhteystietosi eAsiointi Iriksessä! – Kirjaudu osoitteessa enerkemi.omasairauskassa.fi Iriksen kautta voit myös hakea korvausta kassan etuuksista tai tarkistaa korvaustietojasi. Jos olet uusi Iriksen käyttäjä, sinun täytyy ensin hyväksyä omien tietojesi sähköinen käsittely. Lisää tietoa löydät sivuiltamme www.enerkemi.fi/korvaukset.

Enerkemin edustajiston kokous 5.4.2022

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään etäkokouksena 5.4.2022 klo 13. Edustajiston jäsenille on lähetetty tieto ja linkki kokoukseen liittymiseksi sähköpostilla. Varsinaiset kutsut ja kokousmateriaalit toimtietaan sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kokousta.