Sääntömuutoksia 1.6.2022 alkaen

Finanssivalvonta on 18.5.2022 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Enerkemin edustajiston esitykset kassan sääntöjen muuttamiseksi. Kassan sääntöihin tehtiin Vakuutuskassalain muutoksen vuoksi lukuisia, lähinnä termistöön liittyviä muutoksia. Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia koskevat muutokset 1.6.2022 alkaen (hoito annettu tai tuote ostettu 1.6.2022 jälkeen). Psykologin tai psykoterapeutin antama hoito silloin, kun siihen on lääkärin määräys – vuosittainen enimmäiskorvausmäärä on nyt 1500 […]

Enerkemin edustajiston kokouksessa 5.4.2022 käsiteltävät asiat

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään tiistaina 5.4.2022. Edustajiston jäsenille ja osakkaille eli työnantajille on lähetty kutsut kokoukseen.   Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021. Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosasioita. Kassan toimintaa säätelevä Vakuutuskassalaki ja Laki eläkesäätiöstä ja eläkekassoista uudistuivat, uudet lait on tulleet voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksista johtuen kassan sääntöihin on tulossa paljon termeihin liittyviä muutoksia: Esim. […]

Tärkeää! Päivitä yhteystietosi!

Tiedoissamme monen jäsenen yhteystiedot ovat puutteelliset. Käy päivittämässä yhteystietosi eAsiointi Iriksessä! – Kirjaudu osoitteessa enerkemi.omasairauskassa.fi Iriksen kautta voit myös hakea korvausta kassan etuuksista tai tarkistaa korvaustietojasi. Jos olet uusi Iriksen käyttäjä, sinun täytyy ensin hyväksyä omien tietojesi sähköinen käsittely. Lisää tietoa löydät sivuiltamme www.enerkemi.fi/korvaukset.

Enerkemin edustajiston kokous 5.4.2022

Enerkemin edustajiston kokous järjestetään etäkokouksena 5.4.2022 klo 13. Edustajiston jäsenille on lähetetty tieto ja linkki kokoukseen liittymiseksi sähköpostilla. Varsinaiset kutsut ja kokousmateriaalit toimtietaan sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Koronatestistä koronapassin hankkimiseksi ei makseta kassan korvausta

Kassa korvaa jäsenilleen sairauden hoitamisesta tai sairaudenhoitoon liittyvistä tutkimuksista aiheutuneita kustannuksia sääntöjensä mukaisesti. Silloin, kun korontesti tehdään  matkustamista varten tai koronapassin hankkimiseksi, ei ole kyse sairaudenhoidosta eikä kassan korvausta makseta.    

Joulukuussa 2021 ei peritä jäsenmaksuja sekä vuoden 2022 jäsenmaksujen määrät

Joulukuussa 2021 ei peritä jäsen- ja kannatusmaksuja.   Palkkakerroin vuodelle 2022 on vahvistettu. Tiedoksi sen mukaiset jäsenmaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät vuodelle 2022: jäsenmaksu edelleen 0,31% ennakkoperintölain alaisesti palkasta. Kuitenkin vähintään 9,39 euroa / kuukausi ja enintään 18,81 euroa / kuukausi Työantajan kannatusmaksu edelleen 218% perittyjen jäsenmaksujen määrästä   Caverion Industria Oy:n, Caverion Suomi Oy:n, Elcoline […]

Sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön

Sähköinen asiointipalvelu otettiin käyttöön toukokuussa. Jatkossa korvaushakemuksia otetaan vastaan asiointipalvelun kautta tai perinteisellä postilla. Vakuutuskassan sähköisen asiointipalvelun nimi on Iris. Palveluun pääset kirjautumaan tästä linkistä Omasairauskassa tai enerkemi.omasairauskassa.fi Jos olet uusi eAsiointi Iriksen käyttäjä,  sinun täytyy ensin hyväksyä omien tietojesi sähköinen käsittely. Mene osoitteeseen enerkemi.omasairauskassa.fi ja kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnuksilla.   Voit tehdä hakemuksia vasta, kun olet […]

Ylimääräinen mahdollisuus liittyä kassan jäseneksi

Kassan sääntöjen 4 kohdan mukaan hallitus voi erillisellä määräajaksi antamallaan päätöksellä mahdollistaa jäsenyyden hakemisen myös niille osakkaalle työsuhteessa oleville henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet kassaan. Edustajiston kokous pyysi hallitusta käsittelemään mahdollisuutta kassan määräaikaiseen avaamiseen. Hallitus päätti 16.6.2021 kokouksessaan, että kassan jäsenyyttä voi hakea ajalla 1.9.-30.11.2021 myös ne henkilöt, jotka eivät ole kassan jäseneksi aikaisemmin […]

Kassa ei korvaa e-Passilla tai vastaavalla maksuvälineellä maksettuja kustannuksia

Kassaan on tullut kysymyksiä liittyen kustannuksiin, jotka on maksettu kokonaan tai osittain e-Passilla tai muulla vastaavalla maksuvälineellä. Kassa korvaa hoidosta aiheutuvia kustannuksia jäsenelle, jonka on sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. […]

Enerkemin kesätiedote

Kesälomien ajan 17.6. – 13.8.2021 palvelemme puhelimitse vain aamupäivisin klo 9-11.30. Kassa on suljettu poikkeuksellisesti perjantaina 9.7.2021. Pyrimme myös kesällä käsittelemään meille tulevat hakemukset mahdollisimman joutuisasti, lomien aikana korvaushakemusten käsittely voi kuitenkin viedä hieman normaalia pidempään. Toivomme, että mahdollisimman moni jäsenemme aktivoisi itselleen e-asioinnin ja korvaushakemukset toimitettaisiin ensisijaisesti e-asioinnin kautta tai perinteisellä postilla. Aurinkoista ja […]