Kaikista Ortonin palveluista ei korvausta

Ortonin omistuspohjan muututtua vain osasta Ortonin palveluista saa enää Kela-korvausta. Kassan lisäetuutta maksetaan vain sellaisista lääkärinpalkkioista, toimenpiteistä, tutkimuksista ja hoidosta, jotka ovat myös Kela-korvattavia. Näin ollen Ortonin kaikista palveluista ei voida maksaa myöskään kassan lisäetuuskorvausta. Lisää tietoa löydät Ortonin sivuilta https://www.orton.fi/kelan-sv-korvaukset/.