Enerkemin edustajiston vaalit kaudelle 2020 – 2023

ENERKEMIN EDUSTAJISTON VAALIT MARRASKUUSSA 2019   Ylin päätösvalta kassan asioissa on edustajiston kokouksella. Edustajisto kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa.  Edustajiston toimikausi on 4 vuotta – nyt on aika valita edustajisto kaudelle 2020-2023. Jokaisesta kassan osakasyrityksestä voidaan valita 1 varsinainen jäsen alkavaa 200 jäsentä kohti. Jokaiselle varsinaiselle edustajiston jäsenelle valitaan varaedustaja. Edustajistoon tulee kassan sääntöjen mukaan valita aina […]