JÄSENYYS

Enerkemin jäseneksi voi liittyä osakasyrityksestä pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt.

Jäsenyyttä on haettava kuuden  kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka jäsenyys tulisi kestämään vähintään 6 kuukautta

Osakasyritykset on lueteltu kassan sääntöjen kohdassa 4.

Jäseneksi hakeminen

Vakuutuskassa Enerkemin jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenyyttä tulee hakea kuuden  kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Vakuutuskassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa jäsenyyden ehtojen täyttyessä hakemista seuraavan kuukauden alusta. 

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö hyväksytään kassan jäseneksi, jos kassan jäsenyys tulee kestämään vähintään kuusi kuukautta.

Kassan jäsenet saavat uuden Kela-kortin, jonka kääntöpuolelle on merkitty tieto jäsenyydestä.

Jäsenyyden päättyminen

Jäsen eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin tai tehtyään kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen. Jäsenyys päättyy työsuhteen päättymistä tai eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassan jäseneksi. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta uuteen jäsenyyteen silloinkaan, jos hän siirtyy toimintapiirin sisällä suoraan toisen osakkaan palvelukseen.

Jäsenyyden päättyessä kassan tunnuksella (46001) varustettu Kela-kortti tulee hävittää leikkaamalla.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät 2022

Kassan jäsenmaksu on 0,31 prosenttia jäsenen osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 9,39 euroa ja enintään 18,81 euroa.

Edellisestä poiketen Caverion- ja Elcoline-yhtiöiden sekä Turku Energian palveluksessa olevien kassan jäsenten jäsenmaksu on 0,676 prosenttia jäsenen osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 20,53 euroa ja enintään 41,04 euroa kuukaudessa.

Enimmäis- ja vähimmäismäärä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimen mukaan.

Palkattomat poissaolot ja komennukset

Palkattomien poissaolojen aikana jäsenet eivät ole oikeutettuja kassan lisäetuuksiin.

Poikkeuksena tähän lisäetuuksiin ovat oikeutettuja jäsenet, joilla on palkattoman poissaolon ajalta oikeus

  • Kelan sairauspäivärahaan
  • tapaturmavakuutuslain mukaiseen päivärahaan
  • liikennevakuutuslain mukaiseen ansionmenetyskorvaukseen
  • äitiys- tai vanhempainrahaan

 

Ulkomaan komennuksen ajalla ei makseta kassan lisäetuuksia, työntekijä on työnantajan ottaman komennusvakuutuksen piirissä.

Huomioithan itse asioidessasi sopimuskumppaneillamme palkattoman poissaolon aikana, että et saisi asointisi yhteydessä kassan lisäetuutta. Aiheetta maksettu lisäetuus peritään takaisin.

Vuonna 2022 lomautettuna oleville korvataan Enerkemin hallituksen päätöksellä kassan lisäetuudet käyttörahastosta.

Tili- ja osoitemuutokset

Tili- ja osoitemuutokset eivät päivity automaattisesti jäsentietoihin esim. työnantajalta tai Kelasta, ilmoitathan muuttuneet tiedot Enerkemiin.

  • Sähköisen asiointipalvelun käyttöönottaneet jäsenet voivat itse muuttaa tietojaan Iris-palvelussa.
  • Osoitemuutoksen voit tehdä kassan sähköpostiin enerkemi@fortum.com
  • Tilinmuutoksen voit tehdä oheisella lomakkeella ja postittaa lomakkeen kassaan.

Lähetä viesti